Svenska Spel

Norrköping är #starkaretillsammans

Publicerad: 2017-02-06 13:22

Norrköping är #starkaretillsammans

#starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen i syfte att engagera fler

företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor i arbetet med att få ut fler människor i egen försörjning.

Vita Hästen har under många år ett mycket fint samarbetat med Hyresbostäder. Idag tar vi steget in i framtiden genom en helt ny typ av samarbete – där vi blir #starkaretillsammans.

 Samarbetet innebär att vi tillsammans med Hyresbostäder ska engagera oss, våra nätverk och vår publik, i den verksamhet som Portalen bedriver. Tillsammans representerar det en enorm kraft som kan utveckla staden och människorna till någonting fantastiskt.


Portalen är en satsning som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning. Verksamheten bedrivs i partnerskap mellan sex lokala aktörer på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen. Sedan starten hösten 2011 har drygt 250 personer tagit sig från bidragsberoende till egen försörjning. Portalens verksamhet tar sin utgångspunkt i den amerikanska utvecklingsteorin ABCD (Asset Based Community Development), där fokus flyttas från individens problem och brister till hennes kompetenser och förmågor och hur dessa kan nyttjas i syfte att skapa egen försörjning. Verksamheten utgår från de fyra hörnstenarna – närhet, enkelhet, nätverk och ömsesidig nytta (50/50). I partnerskapet ingår förutom Hyresbostäder också Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, Migrationsverket, ABF och Marieborgs Folkhögskola.


#starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen i syfte att engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor i arbetet med att få ut fler människor i egen försörjning. Genom samarbeten med dessa aktörer kan Portalens deltagare erbjudas mentorskapsprogram, anställningar, praktik- och utbildningsplatser m.m. #starkaretillsammans tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

För mer information kontakta Yvonne Anglesjö Vita Hästen på 0707-754370

eller Heléne Malakow, Kommunikationschef Hyresbostäder på 011-21 16 15.

 
Christian Ahl
Kundkoordinator
 

Copyright © 2015-2018 Vita Hästen Hockey

Telefon: 011-16 00 41

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB