Vi som undertecknar detta anser att nuvarande situation för idrottsklubbar i de lägre divisionerna är orättvis och ohållbar. Ett stort antal små klubbar såsom Vita Hästen befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation där man kämpar för sin överlevnad. Samtidigt bakbinder Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Spel möjligheter till finansiering.

Namninsamling

Ditt namn


Din e-post


2558 har redan skrivit på

0

5000

När Vita Hästen den 1 februari beslöt att ingå ett reklamavtal med det brittiska spelbolaget Betfair och lade upp en banner på sin hemsida blev vi beordrade av Svenska Ishockeyförbundet att genast ta bort den, annars riskerade vi repressalier. SIF meddelade att Vita Hästen agerade kriminellt och med sitt agerande "skakade grundvalarna som svensk idrott vilar på" och skulle kunna uteslutas ur SIF om vi inte genast åtlydde. SIF var öppen med att man agerade på uppdrag av Svenska Spel. Istället för att blotta det orimliga faktum att förbundet tecknat ett enkelriktat exklusivitetsavtal med Svenska Spel, uttalade man sig tvärsäkert kring rättsläget gällande främjandeförbudet för utländska spelbolag. Detta emedan behöriga myndigheter inte längre behandlar dylika fall utan inväntar ett klarläggande av rättsläget genom de domar som väntas komma från HD under 2012. Vi anser inte att Svenska Ishockeyförbundets roll är att tolka rättsläget och vi ställer oss frågande till huruvida man har rätt att å våra vägnar teckna ett avtal med Svenska Spel som man varken informerar oss om, eller ger oss någon ersättning för – men som vi tvingas att följa.

Vi anser att denna situation måste utredas och förändras. Det är inte rimligt att de mindre klubbarna, trots sin svåra ekonomiska situation och trots det faktum att man inte får ta någon som helst del av de pengar som förbunden får från Svenska Spel, ska vara förhindrade att själva finansiera sin verksamhet genom att ingå kommersiella avtal. "Grundvalarna som svensk idrott vilar på" borde vara att idrott på alla nivåer skall kunna existera och finansieras, inte att ett statligt bolag skall sponsra elitklubbarna och samtidigt förbjuda alla andra klubbar att försöka finna ekonomiskt stöd till sin verksamhet.