Tillsammans för ishockeyn i Norrköping

24 april 2021 10:05

Säsongen 20/21 är sedan en dryg månad över på isen och vi närmar oss även bokslut per 30/4 för säsongen som helhet. En säsong som varit oerhört speciell och utmanande med anledning av pandemin som vi och övriga samhället nu har levt med mer än ett år. Utmaningen har stundtals varit väldigt stor på många sätt, men vår fortsatta förhoppning och mål är att kunna stänga säsongen 20/21 med ett nollresultat. Något som är nödvändigt baserat på vår historiskt sett ansträngda ekonomi. Vita Hästen vill passa på att rikta ett stort tack till supportrar, publik, partners, Norrköpings kommun, Riksidrottsförbundet med fler som varit med och gett oss förutsättningar att överleva denna säsong.


Förberedelser för säsongen 21/22 pågår i allra högsta grad, både på marknad, ungdom och den sportsliga delen på a-laget. Styrelse och ledning arbetar löpande med att bedöma och försöka påverka förutsättningarna för Vita Hästen på bästa sätt till kommande säsong. Vi kan dock konstatera att pandemin ännu inte är över samt att det fortsatt finns en stor osäkerhet kring om och i vilken utsträckning vi kommer kunna ha publik vid seriepremiär till kommande säsong. En säsong till med begränsad eller ingen publik innebär fortsatta stora intäktsbortfall som behöver kunna hanteras om så blir fallet. Det finns i dagsläget inte heller några klara besked kring möjlighet till statligt stöd för sådant intäktsbortfall.

Med tanke på föreningens tidigare ansträngda ekonomi och osäkerheten kring kommande säsong behöver hela organisationen vara flexibla i vårt arbetssätt genom att säkra intäkter i ett tidigt skede och anpassa kostnaderna vartefter det går att göra trovärdiga bedömningar om möjligheter till intäkter. Styrelse och ledning har en skyldighet att säkerställa föreningens överlevnad även under en säsong till som kanske inte är helt normal vad gäller förutsättningarna.

Självklart finns det också en sportslig ambition och ett ansvar från styrelse och ledning för de sportsliga resultaten. Vår ambition är fortsatt att kunna kämpa om en slutspelsplats och säkra fortsatt spel i Hockeyallsvenskan även efter säsongen 21/22, både genom sportsliga resultat och tillräckligt god ekonomi. Över tid finns också en plan och ambition sedan tidigare att etablera oss som ett topplag i Hockeyallsvenskan. Under nuvarande förutsättningar så får den planen dock ett längre tidsperspektiv än från början.

. • Vi är måna om att ta vårt ansvar för Vita Hästen på alla sätt och vis under rådande omständigheter. En del i den processen kräver flexibilitet och att alla människor i och runt Vita Hästen har tålamod med lagbygget för säsongen. Vartefter intäkter säkras så kommer vi givetvis också kontraktera spelare som vi vill ska spela här och passar in i vår modell och lagbygge. Förhoppningsvis kan vi i ett ganska snart skede få till de första förlängningarna och nyförvärven till truppen som ska vara en stomme. Det fullständiga lagbygget kan dock komma att ta längre tid och behöva anpassas efter vägen. säger Dan Björkman klubbchef.

• Vita hästens mål är att bedriva en bred, bra och social verksamhet för barn och ungdomar samt en elitverksamhet att vara stolt över och som engagerar. Pandemin har kraftigt påverkat våra förutsättningar men vi vill fortsätta bedriva vår verksamhet och ta ett samhällsansvar i Norrköping. Vårt arbete för barn och ungdomar kommer bli än viktigare. Vår stora förhoppning och ambition är också att vår fantastiska publik ska få uppleva ishockey live i Himpa i vinter, men vi behöver fortsatt vara beredda på ännu en säsong med utmaningar på flera sätt och vis, säger Rickard Rauge ordförande.

Återigen, ett stort tack till alla er som ställt upp denna säsong. Vi hoppas på ert fortsatta stöd även för säsongen som kommer och hoppas att ni precis som vi ser en ljus framtid för Vita Hästen över tid. Tålamod, uppslutning och fortsatt hårt arbete och engagemang kommer dock krävas för att nå de mål vi alla önskar uppnå – ett framgångsrikt Vita Hästen på alla sätt och vis.

På VH-Play finns en längre intervju med Rickard Rauge och Dan Björkman kring analys av säsongen som varit och hur arbetet med säsongen 21/22 fortlöper. Intervjun finns tillgänglig för prenumeranter from Lördag och därefter kostnadsfritt för allmänheten from Söndag.

Med vänlig hälsningar
Styrelse och Klubbledning i Vita Hästen