Styrelsen informerar

27 december 2018 20:59


Vita Hästens styrelse informerar Den senaste tiden har varit synnerligen turbulent för alla inom Vita Hästen.

Vi i Styrelsen och ni som följer vårt kära ishockeylag och förening vet alla vad som figurerar och tidigare har figurerat i media, det känns inte som vi behöver uppdatera er om detta.

Ett ishockeylag, är något som engagerar en mängd olika människor på ett eller annat sätt. Vi i styrelsen vill inte göra någon gradering i ett supporterskap. Vi vill att du som kommer till vår arena, stöttar och hejar på vårt lag i både med och i motgång. Alla som sympatiserar och engagerar sig i klubben är en pusselbit som gör Vita Hästen till en helhet.

För tillfället finns det några personer runt Vita Hästen, som har åsikter om hur saker och ting fungerar, eller inte fungerar på det sätt de vill. På olika ställen så skrivs det banderoller med nedsättande ton och det skriks glåpord på matcher, fördömande ord, och detta till trots att vi alla har samma intresse, samma engagemang, samma supporterskap – till samma förening.

Vare sig du är supporter, lärare, ishockeyspelare, politiker, styrelseordförande etc. är grunden alltid den samma – de är människor och ingen förtjänar att bli utsatt, hatad eller känna sig hotad, vare sig i sin yrkesroll eller som privatperson.

Vi har sett vad som skrivs på diverse forum, där öppet hat florerat. Den senaste tiden har det från några personer skett ren och skär mobbing mot vår ordförande, där man gått från hårda ord och mobbing till personangrepp och fysiska hot. Något vi ställer oss starkt emot och den kritik man normalt får ta i det offentliga rummet, har sedan länge gått överstyr. Styrelsen har länge varit tålmodig, men har nu fått nog.

När detta nu har eskalerat ytterligare där vår ordförande har fått påhälsning i sin bostad av någon eller några personer, har gjort att vi nu agerar. Detta rubriceras som brott och kommer tillsammans med tidigare händelser nu att utredas av polis. Detta agerande har idag resulterat i att styrelsen beslutat sig för att kalla till extra föreningsstämma där vår ordförande av säkerhetsskäl väljer att avgå.

Vita Hästen Styrelse