Pressrelease från Vita Hästen

6 november 2017 08:25

Unikt samarbete mellan Vita Hästen och UN Women som är FN:s jämställdhetsenhet som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från trakasserier, diskriminering och våld mot kvinnor och flickor.


När FNs generalsekreterare 2008 startade kampanjen UNiTE To End Violence Against Women utnämndes den 25 november till Orange Day - internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och följs av 16 dagars aktiviteter för att lyfta ämnet.
Den 25 maj 2018 arrangeras OrangeDay MC. En mc-kortege som går från Helsingborg till Norrköping, som en manifestation mot diskriminering och våld mot kvinnor och flickor till förmån för UN Women Sverige.
Redan den 25 november visar Norrköping sitt stöd genom att belysa bl.a. vattenfall och fastigheter i orange.
Vita Hästen, som delar UN Womens värdegrund, har valt att stå bakom detta och visar sitt ställningstagande genom att spela i orange den 29 november. Hallen kommer så långt det går att färgas i orange. Efter matchen kommer tröjorna att auktioneras ut till förmån för UN Women Sverige.

"Både jag och Vita Hästen känner att det här är en oerhört viktig fråga att ställa sig bakom. Att arbeta med rätt värdegrund och att tydligt ta ställning gör att vi som klubb kan vara med och påverka, säger Yvonne Anglesjö ordförande och klubbansvarig, som samtidigt uppmanar alla att bära något orange under matchen den 29 november"