Pga begränsat med tid utifrån sitt privata företagande återgår nu Linus till att enbart vara styrelsemedlem.

8 december 2020 17:00

Linus Näsström har under hösten haft en operativ roll inom sälj- och marknad i Vita Hästen, uppdraget var på förhand bestämt att vara under en begränsad period.


Pga begränsat med tid utifrån sitt privata företagande återgår nu Linus till att enbart vara styrelsemedlem. Linus kommer därmed fortsatt vara mycket engagerad i verksamheten men inte i det dagliga operativa.