Ang beslut kring tillgång till intervjuer med spelare och tränare

10 december 2020 16:00

Vita Hästen vill poängtera att alla beslut som tas i föreningen tas utifrån vad styrelse och ledning uppfattar är för föreningens bästa. Det innebär inte att det alltid är det bästa för enskilda individer eller alla som ändå vill Vita Hästen väl. Olika personer har givetvis olika syn på beslut, strategier och följder. Det har vi full förståelse och respekt för.


Det är ingen hemlighet att vi under många års tid har haft en ansträngd ekonomi. Det innebär att vi behöver utvecklas i vårt intäktsskapande, både inom befintliga affärsområden men också i att finna nya intäktsmöjligheter och stärka vår verksamhet.

En möjlig sådan intäktskälla är att skapa en egen ”Play-kanal” där personer mot en mindre månadsavgift kan komma närmare och följa vår verksamhet på ett annat sätt än tidigare. Under hösten har vi startat VH-play för att erbjuda just detta. Kanalen är fortfarande i sin linda och vi har också många utvecklingsområden att jobba vidare med. Vi gör vad vi kan med begränsade medel och ideella krafter men hoppas att vi på sikt ska kunna utveckla kanalen ytterligare och tillsätta mer resurser för att få produkten ännu bättre. Vi funderar också kring prissättning, vilket material som ev ska vara gratis och kan komma att ändra strategier kring detta.

Själva konceptet med en egen play-kanal bygger främst på att vi kan leverera material som andra inte kan, inifrån vår verksamhet, samt att samma material inte erbjuds gratis som vi tar betalt för. Med anledning av det behöver vi till viss del begränsa tillgången till visst material eller intressanta personer i vår verksamhet. Därmed inte sagt att vi inte vill att det skrivs eller produceras material om Vita Hästen i andra kanaler och forum än våra egna. Vi tror dock och ser att det går att göra på ett annat sätt i form av bloggar, poddar och annan media. Det är fritt fram att ställa frågan till Vita Hästen om att få intervjua eller bjuda in våra spelare och ledare som gäster i poddar eller liknande. Den dagliga rapporteringen inifrån och nära laget vill vi dock leverera själva.

Vi ser och uppskattar att fristående bloggar med flera intresserar sig för oss och producerar material. Många av dem är mycket duktiga, så pass duktiga att vi tidigare under året erbjudit en del av dem att arbeta för oss och producera material för VH-play men med de krav som följer med det. Vi har full förståelse och respekt för att alla inte vill det och vill kunna sätta sin egen prägel och kunna bestämma själv om innehåll, vara fristående från Vita Hästen med mera. Vi anser att de ändå kan vara ett positivt inslag för intresset för Vita Hästen. De kommer dock inte att kunna ha samma närhet till och insyn i vår organisation och personal som våra egna produktioner.

Med det sagt hoppas vi att alla respekterar vårt beslut (även om man inte delar synsättet) och fortsätter att intressera sig för och skapa intresse för Vita Hästen.

/Styrelse och klubbledning Vita Hästen genom Dan Björkman