Stort tack för ert stöd!

17 mars 2021 15:00

Den sista matchen för den här mycket speciella säsongen är nu spelad. Tyvärr nådde vi inte hela vägen fram till slutspel, vilket var vår ambition och givetvis finns en besvikelse kring. Samtidigt så har vi trots allt säkrat spel i Hockeyallsvenskan till kommande säsong vilket är nog så viktigt. Den sportsliga analysen av säsongen pågår för fullt och vi gör givetvis allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att vara framgångsrika kommande säsong.


Vi har snart spelat en hel säsong mer eller mindre utan publik pga Covid och dess restriktioner. Givetvis hoppas vi på en positiv utveckling av vaccinationen och att vi till nästa säsong ska kunna ha någon form av publik på plats i Himpa igen. Att det skulle bli en hel säsong utan publik ska vi ärligt säga att vi inte såg komma inför säsongen. Naivt? Kanske? Men där och då var uppfattningen, vilken vi tror delades med majoriteten av Idrottssverige, att det skulle bli publik men under begränsade former. Ur det perspektivet har det varit en tråkig och påfrestande säsong. Idrott upplevs bäst live och är en viktig sak att slutas upp kring i lokalsamhället. Vi hoppas verkligen att vi kan ha er på plats under nästa säsong. Det är med stor oro vi reflekterar över vad en säsong till utan publik skulle innebära för elitidrotten som vi känner den.

Att genomföra en hel säsong utan publik var något som inför säsongen sågs som i princip omöjligt ur ett överlevnadsperspektiv. Trots det kan vi nu konstatera att vi klarat av det, även om arbetet ännu inte är slutfört. Det är vi stolta över och kan konstatera att vi på flera sätt utvecklas positivt, delvis som en följd av krav på utveckling pga pandemin.

• Vi har fler större samarbetspartners än tidigare, ca 48% fler Bronspartners och större än förra säsongen, varav 23 st är helt nya samarbetspartners för oss.

• Utveckling av våra nätverk för samarbetspartners med ännu bättre affärsnytta. Dels i form av nya sätt att träffas, men även i mer branschspecifika nätverk.

• Digitalisering – vi har digitaliserat våra nätverk genom vår partner-app i samarbete med Score och skapat ännu bättre förutsättningar för att göra affärer, kontakt mellan samarbetspartners och att följa Vita Hästen och vårt marknadsarbete. Vi har dessutom skapat studiomöjligheter för digitala möten att dels använda i vår egen verksamhet men även för externa intressenter.

• Restaurang – vi har tillsammans med vår restaurangentreprenör utvecklat restaurangen till att under säsongen kunna ta emot fler matgäster än tidigare. Detta har varit positivt dels ur ett ekonomiskt perspektiv, men också i att fler haft möjlighet att äta gott och se ishockey under säsongen som varit.

• Uppstart av VH-Play -vår egen play-kanal för att komma närmare Vita Hästen. Mycket utvecklingsområden finns kopplat till detta, men vi har i alla fall tagit ett första steg.

• Engagemanget från våra supportrar i att stötta – i form av soffbiljetter, pappfigurer, restaurangbesök, köp av souvenirer mm.

Ekonomiskt har pandemin så klart varit och är en stor utmaning för oss. Bedömningen är att vi i jämförelse med fg säsong förlorat intäkter på ca 4,5 MKR pga restriktionerna. Detta har balanserats något av det statliga stödet för hösten och det oerhört fina stödet från våra supportrar genom soffbiljetter och liknande. Vi har också kunnat sänka en del kostnader kopplat till arrangemang och har i jämförelse med fg säsong också sänkt våra personalkostnader. På marknadssidan har vi kunnat hålla samma fart som fg år och tom något bättre till den här tidpunkten. Det tyder på att vi blivit mer intressanta att samarbeta med vilket är positivt. Vi vill också rikta ett stort ödmjukt tack till er samarbetspartners för att ni valt att samarbeta med oss denna säsong, som inte är sig riktigt lik i vårt erbjudande och leverans. Utan er, våra supportrar och andra intressenter så hade utmaningen varit omöjlig. Arbetet med att klara ett nollresultat kommer med full kraft att fortgå till bokslut 30/4. Vi har en bit kvar, men är fast beslutna att klara av detta. Vi kan dock konstatera att vi i det arbetet fortsatt kommer vara beroende av statligt stöd för våren samt engagemang från supportrar, samarbetspartners och övriga intressenter.

För att skapa förutsättningar för ytterligare intäkter så kommer vi bla arbeta med följande åtgärder, där vi kommer återkomma med närmare info kring vad det innebär.

  • Bli aktieägare i Vita Hästen Ishockey AB (både privatperson och företag)
  • Fortsatta swishkampanjer
  • Avstå återbetalning av säsongskort för säsongen 20/21.
  • Kraftsamling 2.0

Parallellt med detta pågår givetvis arbetet med förberedelser för kommande säsong, både sportsligt men också ur ett marknads- och publikperspektiv.

Ungdomsverksamheten och juniorverksamheten närmar sig också slutet på säsongen. När vi analyserar den kan vi konstatera att det varit i princip en hel säsong utan matchspel, vilket är negativt för framförallt de äldre ungdomarna och våra juniorer. Viktigast och det vi är nöjda med under omständigheterna är att vi under hela säsongen (mer eller mindre) iaf kunnat erbjuda ok eller bra träningsmöjligheter samt kunnat erbjuda social gemenskap. Det finns en oro kring vad det här året innebär för konsekvenser för fortsatt idrottande hos barn och ungdomar, men vår känsla är ändå att vi lyckats parera detta på ett bra sätt. När vi summerar säsongen kan vi konstatera att vi lyckats bli fler barn och ungdomar som spelar ishockey än fg säsong vilket är ett mycket gott betyg till vår ungdomsverksamhet och våra ledare. Viktigt dock även för våra unga att idrotten till kommande säsong kan återgå till normal verksamhet.

Utmanande samt viktiga veckor och månader framför oss. Vi är mycket ödmjuka inför vår utmaning och att vi fortsatt är i behov av stöd och hjälp från många håll. Vi hoppas och tror dock att ni precis som vi ser värdet i Vita Hästen för Norrköping vad gäller nyttan för våra ungdomar, näringslivet och samhället i stort och att det därför är värt att fortsätta kämpa för.

Tillsammans är vi Vita Hästen!

Mvh

Styrelsen i Vita Hästen genom Dan Björkman