Lägesuppdatering från Vita Hästen

17 april 2020 10:00


Under Onsdagen kom besked från Svenska Ishockeyförbundet att kapitalkraven för elitlicens slopas för säsongen 19/20. Det finns således inga krav på oss att vi ska ha ett visst eget kapital per 30/4. Detta är givetvis ett beslut som påverkar oss positivt med tanke på vår sedan tidigare tuffa ekonomiska situation och där Coronaviruset ytterligare påverkat oss negativt. Trots de slopade kraven på eget kapital har vi fortsatt ett mycket tufft och viktigt arbete framför oss med vår ekonomi. Dels i att fram till den 30/4 försöka göra ett så bra resultat och bokslut som möjligt, men också att få fart på vår intäktssida för kommande säsong. Vi behöver ha en stabil ekonomi och en god likviditet så att vi kan sköta våra åtaganden mot leverantörer, skatteverket osv.

Vi följer hela tiden utvecklingen av Coronaviruset och arbetar med olika scenarion framåt för hur verksamheten ska bedrivas. Vi upplever ett ganska stort avvaktande från befintliga och potentiella samarbetspartners i dagsläget. Givetvis har vi full förståelse för detta, samtidigt som vi för att kunna komma vidare i vårt arbete måste börja driva intäkter. Tråkiga och tuffa åtgärder så som permitteringar och varsel har tyvärr blivit nödvändiga för oss för att hantera situationen och sänka våra kostnader under en osäker tid, vi hoppas dock att vi på sikt med ett mer normalt intäktsflöde åter ska kunna stärka organisationen.

När det gäller Vita Hästen Ishockey AB är vår första prioritering givetvis den sportsliga verksamheten i A-laget, dvs att även kommande säsong kunna ställa ett slagkraftigt lag på banan med klara slutspelsambitioner. För att våga gå vidare med den ambitionen och att Tony ska ha en möjlighet att få bygga ett sådant lag behöver vi dock ta steg framåt här och nu. Vi hoppas att vi i vår bearbetning av sponsormarknaden kan hitta lösningar som fungerar för båda parter under rådande omständigheter. Vi kommer inom en snar framtid också släppa säsongskorten till försäljning för kommande säsong. Här finns en stor möjlighet för privatpersoner att genom att köpa säsongskort i ett tidigt skede ge oss en viss trygghet i vår ambition. Mer info om säsongskorten kommer på hemsidan och i sociala medier.

På ungdomssidan avslutades säsongen i samband med påsken. Vi bedrev träning utifrån direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och är glada att vi till säsongens slut kunde erbjuda våra ungdomar att fortsätta med sina så viktiga fritidsaktiviteter. Vi planerar i dagsläget för att ungdoms- och juniorverksamheten ska kunna starta upp som normalt efter sommaren, men är givetvis flexibla även här för att vi kan behöva justera hur verksamheten bedrivs. Vi ser fortsatt det som mycket viktigt att ha en stor och bred ungdomsverksamhet men också med en god utbildning inom ishockey som på sikt ska kunna leverera spelare till vårt A-lag.

Sammanfattningsvis är det fortsatt mycket osäkra tider för oss alla. Den viktigaste frågan är givetvis att smittospridningen avstannar, att människor får vara friska och att samhället återhämtar sig igen. Med det sagt så fortsätter vi dock enträget att arbeta framåt och att försöka hantera den nuvarande situationen. Vi hoppas fortsatt på ert stöd genom kraftsamlingen, köp av säsongskort, bli medlemmar i Hästen mm. På sponsorsidan hoppas vi att ni är öppna för dialog med oss kring hur vi kan komma framåt till kommande säsong.

Tillsammans är vi Vita Hästen!

/ Dan Björkman
Klubbchef Vita Hästen Ishockey