Serneke ny huvudpartner

28 maj 2020 11:22

Vita Hästen presenterar stolt vår nya huvudpartner Serneke som berättar varför Vita Hästen är viktiga.


På Serneke beundrar vi alla som vågar gå sin egen väg. Som har drivet att fortsätta trots att andra säger att det inte går. Med engagemang och mod kommer du långt, men utan konkreta mål är det svårt att veta när du har lyckats. Därför sponsrar vi bara de verksamheter, organisationer och personer vars mål motsvarar eller överträffar våra egna. Vissa kallar det CSR, men vi ser det mer som en möjlighet att uppnå gemensamma samhälleliga mål som gynnar alla.

Vita Hästen har en utpekad och långsiktig plan för utbildning av unga både inom och utanför ishockeyn med tydliga mål på vad vi vill åstadkomma. Vita Hästen vill hitta nya vägar att nå ut och ta ansvar i samhället och göra skillnad för fler. Tillsammans får vi möjlighet att utbilda morgondagens stjärnor och ge god utbildning med ett representationslag i högsta klass som förebilder. Vår gemensamma resa har startat och vi ser fram emot ett långt och utvecklande partnerskap.

Tillsammans är vi Vita Hästen!