HC Vita Hästen kallar till årsmöte samt bolagsstämma

18 juni 2020 14:10

DatumTorsdag 25/6 2020
PlatsGuldrummet Himmelstalundshallen
Tid, årsmöte18:00
Tid, bolagsstämma19:30

Årsmöte

OBS - Pga Covid 19 behöver vi förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deltagande vid årsmötet kräver därmed anmälan till [email protected]. Vid fler än 50 fysiska deltagare kommer vi dela upp oss i flera olika lokaler och sända mötet via länk. Medlemmar kan även delta i årsmötet digitalt via dator eller mobil. Mer info om detta närmare mötet.

Handlingar inför årsmöte finns tillgängliga i pdf-format nedan samt på kansliet. Valberedningens förslag till styrelse lämnas ca en vecka innan årsmötet. För anmälan och frågor kontakta Dan Björkman.

Registrering av deltagare äger rum innan mötet.


Bolagsstämma

Aktieägarna i Vita Hästen Ishockey AB 556916-3149 kallas härmed till bolagsstämma den 25/6 2020 kl 19:30 i Guldrummet Himmelstalundshallen.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan görs till Dan Björkman.

Handlingar