Kraftsamling för Vita Hästen

17 februari 2020 11:00


Inför den här säsongen kom Vita Hästen från sin mest turbulenta säsong på länge, där vi tack vare en lyckad kvalserie lyckades behålla vår allsvenska plats. Vid sidan av planen hade vi ett tufft ekonomiskt år som på grund av vikande publiksiffror och lokala marknadsintäkter gjorde att vi redovisade ett minusresultat på 2,9 MSEK och därmed inte kunde uppfylla Svenska Ishockeyförbundets villkor för elitlicens till säsongen. Föreningen lyckades få en handlingsplan godkänd för spel i Hockeyallsvenskan men med kravet att det egna kapitalet per 20200430 ska uppgå till 2,5 MSEK.

Nu gör Vita Hästen sin sportsligt mest framgångsrika säsong sedan första året i Hockeyallsvenskan 2014/2015. Vi befinner oss på en sjunde plats med goda chanser på slutspel. Inför säsongen valde styrelse och klubbledning en strategi att satsa på en stark ledarorganisation och ett lag som skulle kunna utmana sportsligt på riktigt. Det är med glädje vi ser att den satsningen har varit framgångsrik. Vi är övertygade om att vi med denna organisation och spelartrupp fortsatt kommer vara med och konkurrera på ett värdigt sätt för Vita Hästen.

Den valda strategin innebar att vi behövde utöka intäkterna för marknad (Sponsorer) samt publik. Vi upplever att vi har tagit kliv framåt och att förtroendet från befintliga partners är på rätt väg. Vi ser en god möjlighet att fortsätta utvecklas och kunna utöka intäkterna ännu mer. Vad gäller publikintäkter ser vi en ökning jämfört med tidigare, men inte på de nivåer som vi hade förväntat oss med den sportsliga framgång vi ändå upplever. Vi upplever en positivare stämning, atmosfär och framtidstro kring Vita Hästen i Norrköping än på många år och är övertygade om att det är något värt att bygga vidare på och som på sikt även kommer generera utökade intäkter. Vi upplever att vi är på rätt väg, men har fortsatt mycket arbete kvar att göra.

Nu står föreningen inför ett viktigt vägval där vi behöver din hjälp, där alternativen är följande:
1.Missa elitlicensen och därmed degraderas till division 1.
2.Kraftigt sänka ambitionsnivån och kostnaderna till kommande säsong, med stor risk att degraderas sportsligt från Hockeyallsvenskan (förutsatt att elitlicensen klaras).
3.Fortsätta på inslagen väg och finna finansieringen för spel på den nivå som är vår uppfattning att Vita Hästen hör hemma, nämligen ett topplag i Hockeyallsvenskan (förutsatt att elitlicensen klaras).

Vår ambition är att fortsätta arbeta efter punkt 3. Vi är i behov av extraordinära insatser och en stark uppslutning från hela Norrköping för att klara detta. För att uppnå målet är vi beroende av fler finansiärer, ägare, samarbetspartners och stöd från privatpersoner. Vi hoppas att vår ambition och vision med Vita Hästen delas av Norrköping och kommer fortsatt arbeta stenhårt för att uppnå målet, men vi är i behov av hjälp och utveckling.

För att kunna göra det behövs större intäkter för att klara elitlicens, men även i framtiden för att vara ett etablerat lag på den övre halvan, med ekonomisk stabilitet och resurser. Styrelse och klubblednings bedömning är att det kommer krävas utökade intäkter eller tillskott på ca 7 MSEK (utöver den löpande verksamheten) för att nå elitlicensen. I dagsläget finns 2 MSEK av dessa säkrade genom våra samarbetspartners Slättö, Norrköping Hockey Invest och Lundbäck Fastigheter.

Vi vet att Vita Hästen betyder mycket för Norrköping, både vad gäller vårt A-lag som engagerar och givetvis också vår ungdomsverksamhet där ca 300 barn och ungdomar har en meningsfull fritidssysselsättning. Även här arbetar vi hårt för att bli ännu bättre, mer inkluderande och ytterligare utveckla vår verksamhet för alla barn och ungdomar. Ungdomsverksamhetens ekonomi följer budget och uppvisar ett positivt resultat på ca 300 tkr per 31/12-2019.

I samband med de möten vi haft med våra samarbetspartners har vi upplevt ett fantastiskt engagemang för att vara med och bidra på olika sätt till att klara av den utmaning vi har men också att bygga ett stabilt och framgångsrikt Vita Hästen över tid. Detta engagemang stärker oss ytterligare och gör oss än mer övertygade om att vi gemensamt med publik, fans och samarbetspartners kan klara detta.

Tillsammans är vi Vita Hästen!

Hur kan företag och privatpersoner då vara med och bidra till Vita Hästens ambition? Det finns många sätt, stora som små – alla lika uppskattade, nedan finner ni några av dem.

Privatperson:
– Gå på match.
– Ta med vänner och bekanta på match.
– Bli aktieägare.
– Aktieägartillskott av befintliga aktieägare.
– Gåvor och donationer.

Företag:
– Utöka ditt samarbete med Vita Hästen eller bli samarbetspartner om du inte redan är det.
– Anslut till ”Kraftsamling Vita Hästen” (för mer info kontakta Marknad på [email protected]).
– Bli aktieägare.
– Aktieägartillskott av befintliga aktieägare.
– Gåvor och donationer.

För ytterligare information, samarbetsförslag eller hjälp till att bidra till vår ambition, vänligen kontakta Vita Hästen Marknad alternativt Klubbchef Dan Björkman.

/Styrelse och klubbledning i Vita Hästen


Onsdagen den 19/2 klockan 17.00 ges tillfälle för allmänheten att ställa eventuella frågor om Kraftsamlingen och framföra idéer till styrelse och klubbledning i Caféterian i Mässhallen.