Magnus Bodin operativt ansvarig

23 maj 2023 21:57

Styrelsen har beslutat att ge Magnus Bodin mandat att operativt driva verksamheten.


Då gårdagens årsmöte behövdes ställas in med kort varsel så ser styrelsen att det är viktigt att hitta en lösning för att föreningens verksamhet ska kunna fortsätta att fungera tills årsmötet kan hållas. Därför har styrelsen nu fattat beslut om att ge Magnus Bodin mandat att operativt leda verksamheten fram tills att en ny styrelse har tillträtt. Eftersom Magnus redan är adjungerad i styrelsen sedan en tid tillbaka och även är föreslagen av valberedningen att ingå i den nya föreningsstyrelsen, känner nuvarande styrelse att det är den bästa och snabbaste vägen framåt för föreningen.

– Detta är en rent administrativ åtgärd för att säkerställa att verksamheten för våra barn och ungdomar kan fortsätta, att vi kan ta nödvändiga beslut och se till att räkningar betalas fram tills årsmötet, säger Magnus Bodin.

– Vi ser fram emot att låta medlemmarna göra sina röster hörda på årsmötet.