Tony Zabel fokuserar på tränarjobbet!

26 april 2021 10:15

Tony Zabel har sedan sin ankomst till Vita Hästen 2019 haft dubbla roller som Huvudtränare och Sportchef. Huvudtränaruppdraget har hela tiden varit permanent tom säsongen 21/22, medans sportchefsuppdraget förlängts ett år i taget.


Tony har nu valt att fokusera helt och hållet på sitt tränaruppdrag i Vita Hästen för säsongen 21/22 för att skapa bästa tänkbara förutsättningar att leverera sportsliga resultat under säsongens matchspel. Tony avslutar därmed sitt sportchefsuppdrag den 30/4. Styrelse och klubbledning har omgående påbörjat arbetet med hur Sportchefsarbetet ska bedrivas från 1/5 och framåt. Information om detta kommer så snart processen är färdig.

Med vänlig hälsningar,
Styrelse och Klubbledning i Vita Hästen