Villkor för köp av säsongs-/seriekort

Alla säsongskortsinnehavare har genom sitt köp accepterat de villkor som gäller för Vita Hästens säsongskort och som är listade nedan. Likaså ansvarar säsongskortsinnehavare som lånar ut sitt säsongskort att användaren följer villkoren. Nedan villkor gäller alla sorters säsongs-/serie-/loge-/Guld-/BusinessCorner-/Decenniekort eller eventuella nya kort som kan komma att försäljas. (Alla benämns säsongskort i texten nedan)

Alla säsongskortsinnehavare ska registrera ett konto på AXS Vita Hästen-plattform. Via sitt personliga konto kan innehavaren göra kompletterande beställningar av mat och dryck, souvenirer eller annat samt förlänga sitt kort inför kommande säsonger.

Kommunikation från Vita Hästen 
Vita Hästen kommunicerar all väsentlig information via e-post och föreningens hemsida. Det åligger i säsongskortsinnehavarens intresse att sörja för en funktionell och aktuell e-postadress finns Vita Hästen tillhanda.

Opersonliga kort 
Samtliga säsongskort är opersonliga. Det innebär att en säsongskortsinnehavare som av någon anledning inte kan gå på en match, kan låna ut kortet till en vän under förutsättning att denne följer villkoren för kortet. Seriekort med ungdoms- och pensionärsrabatt måste styrkas med legitimation i entrén varje match. Studentkortet måste styrkas med studentintyg (ex. Mecenat-kort) samt legitimation i entrén varje match. OBS! Missbruk leder till avstängning.

Krav på legitimation 
Säsongskortsinnehavare är skyldig att på matcharrangemang ta med sig giltig legitimation som på begäran ska kunna uppvisas.

Säkerhet 
Vita Hästen förbehåller sig rätten att stänga av säsongskortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler. Ingen kompensation utgår i sådant fall till säsongskortsinnehavaren.

Missbruk 
Missbruk av kort innebär omedelbart återkallande av säsongskort och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla. Ingen kompensation utgår till säsongskortsinnehavaren. 

Säsongskortet får inte användas i kommersiellt syfte 
Säsongskortet får inte användas i kommersiellt syfte och är endast för personligt bruk. Säsongskortet får inte utbjudas i tävlingar eller vidaresäljas utan klubbens samtycke. Säsongskort får inte vidareförsäljas till ett högre pris än vad det köpts för. Upptäcker klubben att vidareförsäljning sker har klubben rätt att makulera säsongskortet.

Förlorat kort 
Borttappat, stulet eller trasigt kort anmäls till Vita Hästen kansli på 011-160041 alternativt [email protected]. Nytt kort debiteras med 500kr/kort.

Flyttade matcher och ändrade matchdatum
Vita Hästen ersätter inte säsongskortsinnehavare för flyttade matcher eller ändrade matchdatum. Det är upp till säsongskortsinnehavaren att informera sig om ev flyttade matcher eller ändrade datum.

Inställda/avbrutna matcher
Vid matcher som flyttas, avbryts alternativt spelas utan publik p.g.a. beslut som inte fattas av Vita Hästen utgår ingen ersättning till säsongskortsinnehavare. Om en match blir flyttad är biljetten/kortet giltig till det nya speldatumet.

Personuppgifter som lämnas vid säsongskortsköp 
Personuppgifter som lämnas vid köp av säsongskort måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. Klubben har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

För övriga frågor kring personuppgiftshantering se Allmänna vilkor HÄR samt integritetspolicy HÄR 

Inpassering
Vita Hästen lagrar information om inpassering i statistiskt syfte. Även detta register kan under vissa omständigheter begäras ut av myndigheter.

Lösenord och användar-id på Internet 
Du är själv ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt. Lämna aldrig ut användar-id och lösenord till någon annan person.

Plats
Vita Hästen förbehåller sig rätten att flytta säsongskortsbeställningar för att förhindra ”hål” som bedöms svårsålda. Alla som har bokat ihop kommer dock att sitta tillsammans på liknande platser inom den aktuella kategorin. 

Vita Hästen förbehåller sig rätten att inte erbjuda befintliga säsongskortsinnehavare samma plats i övergången från en säsong till en annan. Platsen är endast knuten till personen under den innevarande säsongens allsvenska matcher.

Vita Hästen förbehåller sig rätten att inte erbjuda säsongskortsinnehavarna sin ordinarie plats i samband med matcher som inte ingår i kortet. 


Övrigt
Säsongskort i Hockeyallsvenskan 2020/2021 gäller samtliga grundseriematcher i Hockeyallsvenskan. Möjlighet till att förlänga säsongskortet vid vidarespel finns mot extra kostnad.

Se i övrigt anslag om Ordningsregler för arenan. Regler och villkor för biljetter gäller också för säsongskortsinnehavare. Regler och villkor uppdateras löpande här på hemsidan.

Vid ändrad serietillhörighet kan priser och villkor komma att ändras. Redan köpta säsongskort kommer då att efterfaktureras ev merkostnad.

Vita Hästen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor samt prissättning utan vidare förvarning. Den senaste och gällande versionen finns alltid presenterad på Vita Hästens hemsida; vitahasten.se