Vita Hästens samhällsansvar och CSR

Idrott - En viktig del av samhällsansvaret

Ishockeyn är grunden för vår verksamhet och för vårt engagemang i lokalsamhället. Från de allra yngsta spelarna upp till elitlaget.

Genom hockeyn får ungdomar möjligheter till meningsfull fritid, fysisk träning och gemenskap.

Ungdomsledare och ledare i föreningen tar ett ansvar för utveckling i positiv anda inom ramen för de normer och regler som gäller inom idrotten och som är en positiv kraft i samhället.

Ishockeyn engagerar många människor och Vita Hästen strävar efter att alla skall kunna känna detta engagemang, som spelare, ledare och inte minst på läktaren när något av elitlagen spelar match.

Vita Hästens ställning i samhället gör det självklart att också engagera klubben i några viktiga samhällsfrågor som står i samklang med Vita Hästens värderingar.

 

 

He For She en satsning från FN:s jämställdhetsorganisation, 
UN Women

Vita Hästen var den första hockey klubben i världen som skrev på och valde att engageras i He For She. Det är vi stolta för.

He For She syftar till att engagera pojkar och män mot våld riktat mot kvinnor i alla sammanhang. Att göra andra män uppmärksamma på ojämnlikhet och tendenser till förtryck och beteenden som motverkar jämnlikhet och att skapa en situation där våld mot kvinnor och ett negativt språkbruk om kvinnor och tjejer är helt oacceptabelt.

Vita Hästen kommer att visa engagemanget i He For She under spelåret på flera olika sätt och spelare och ledare kommer att stå upp som ambassadörer och manifestera engagemanget för jämnställdhet och mot våld och alla former av förtryck riktat mot kvinnor.

Var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser. I alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. 

Vita Hästen har som klubb valt att ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor och har därför beslutat att spela en Orange match varje år för att visa sitt ställningstagande. Tröjorna auktioneras därefter ut till förmån för UN Women nationell kommitté Sverige och deras arbete mot våld mot kvinnor och flickor.

För mer information se unwomen.se 

(* CSR= Corporate Social Responsibility. Ett begrepp som ofta används för att beskriva organisationers samhällsansvar och det ansvar för miljö och människor som är självklart för framgångsrika organisationer)