Ordningsregler Himmelstalundshallen – Vita Hästen

Samtliga besökare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och ordningsvakter. Om uppmaningar och rekommendationer inte följs, kan besökare komma att avvisas från Himmelstalundshallen.

 • Arrangören förbehåller sig rätten att neka besökare entré till arenan.
 • Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.
 • Biljett gäller endast till angiven plats och sektion. Då entré lösts till sektion gäller entrén endast på den aktuella sektionen och medger inte tillträde till andra sektioner utan särskilt tillstånd.
 • Obehöriga personer äger ej tillträde till icke publika utrymmen såsom spelplan och dess omedelbara närhet, spelargång, omklädningsrum, pressläktare, VIP utrymme etc.
 • Av utrymnings- och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att uppehålla sig i trappor, uppgångar eller liknande platser.
 • Av utrymnings- och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att blockera nödutrymningsvägar.
 • Gästande supportrar äger i regel endast tillträde till den tilldelade ”bortasektionen”.
 • Gästande supportrar tillresta i organiserade supporterresor, äger endast tillträde till den på arenan tilldelade ”bortasektionen” samt den av arrangören bestämda transportvägen till denna sektion.

Det är till Himmelstalundshallen inte tillåtet att;

 • Medföra alkohol och andra droger,
 • Medföra vapen eller andra farliga/förbjudna föremål,
 • Medföra pyrotekniska pjäser. Inte heller är det tillåtet att antända eller ta befattning av pyroteknisk pjäs som tänts av annan person,
 • Medföra glasflaskor eller flaggpinnar, andra än av så kallad WP-plast. Dessa får inte vara plomberade eller fyllda,
 • Medföra egen mat eller dryck,
 • Kasta föremål mot spelplanen eller inom arenan och som kan orsaka skada/fara, påverka spelet eller på annat sätt störa evenemanget,
 • Klättra på staket, avgränsningar eller andra byggnationer inne i arenan,
 • Bära klädesplagg, medföra flagga, banderoll eller annat föremål med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning.

 Övrigt

 • Vi är en rökfri arena, all rökning i anslutning till arenan är förbjuden.
 • Endast personer med särskilt tillstånd får anordna försäljning/utdelning av produkter eller tjänster (t.ex. souvenirer, mat, dryck och tidskrifter) inom arenan.
 • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder från matchen får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.

Att bryta mot någon ovan angiven regel kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan, polisanmälan eller beslut om besöksförbud.

Vita Hästens nya rutiner

 • Restauranghyllan kommer att stängas för alla som inte har bokat bord för att äta via Vita Hästens hemsida. Restaurangbiljett krävs för tillgång till hyllan. Endast sittande gäster.
 • Draperiet kommer att dras för vid behov, för att tydligare markera restaurangdel och för att öka trivsel för de som bokat borden.
 • I det fall någon gäst beter sig störande förbehåller Vita Hästen sig rätten att antingen omplacera eller avvisa denna från restauranghyllan eller hallen om så behövs.
 • Förbud införs mot glas, glasflaskor och burkar utanför restaurangytan. Korkar ska alltid tas av plastflaskor.
 • Vita Hästen (eller annan klubb) kan inte förbjuda bortasupportrar att köpa sittplats på annan plats i arenan. Ordningsvakter och publikvärdar ska dock vara uppmärksamma på om dessa uppför sig provocerande eller störande. De kan då flyttas till bortastå alternativt avvisas från arenan. Provocera är dock inte att jubla och heja på sitt lag.

Stängd arena innebär enbart att bortastå är avspärrat. Det är alltså enbart supportrar på bortastå som inte kan röra sig fritt i arenan.

Vita Hästen har önskemål om att sätta upp ett plexiglas utmed hela restauranghyllan ned mot publiken, då vi inte äger hallen själva så ligger beslutet hos kultur och fritid på Norrköpings kommun.