Styrelsen

Styrelse Vita Hästen Ishockey AB

Rickard Rauge
Ordförande
E-post

Peter Flygt
Vice Ordförande
E-post

Richard Lundqvist 
Ledamot
E-post

Andreas Nordgren 
Ledamot 
E-post

Linus Näsström
Ledamot 

Magnus Lundbäck
Ledamot 

Styrelse HC Vita Hästen

Rickard Rauge
Ordförande
E-post

Peter Flygt
Vice Ordförande
E-post

Richard Lundqvist 
Ledamot
E-post

Andreas Nordgren 
Ledamot 
E-post

Mattias Fälting
Ledamot

Magnus Lundbäck
Ledamot

Linus Näsström
Ledamot

Fabio Baglioni 
Suppleant 

Valberedning HC Vita Hästen 

Johan Karlsson 
Mikael Karlsson